Klein Liesje

Uitgave N.V. Plaatdruk-en Uitgevers-My " DE BLAUWVOET "

SOESTDYK

1920

VLIEGT DE BlAUWVOET STORM OP ZEE.

Klein Liesje heeft vijf poppen,
waar ze elken dag mee speelt,
die zij oppast en leert lezen,
en waarmee zij alles deelt.

,,Opgelet nu, lieve kinderen"
Zegt ze - ,,want de les begint"
Teddy kijkt, en Jopie glimlacht,
daar hij 't leeren prettig vindt.

 

 

Als ze 's avonds, moe van 't spelen,
allen wegstopt voor den nacht,
Zegt ze, voor ze zelf gaat slapen :
,,Teddy, hou maar goed de wacht."

 

Allen liggen in haar bedje,
Doch met hare oudste pop
zegt de kleine Liese-moeder
Staamlend haar gebedje op.

 

Kleine Tom, dat is haar vriendje,
En ze fluistert hem in 't oor :
,,Morgen ben je immers jarig?"
,,En dan wil ik komen hoor."

 

,,Kijk, dit boek heb ik gekregen,
Zie eens Lies, wat daar in staat,"
En vol aandacht kijk de kleuter,
saâm met Liesje plaat na plaat.

 

Tom liet toen zijn hansworst dansen,
die hij kreeg van zijn mama.
Liesje lacht wat om zijn grappen.
Toe maar jongen ,,Hop sa sa''.

 

,,Kijk", zegt Tom, ,,'k heb ook een Teddy,
maar veel kleiner als van jou,
zou hij niet wat grooter worden
als jij hem verzorgen wou?"

 

Liesje slaapt en droomt van 't spelen
Van haar Teddy en van Tom,
Jopie staat haar aan te kijken
en slaat op zijn Turksche trom.

Teddy en de kleine meisjes
dansen samen op haar bed,
nu de kleine poppenmoeder
niet meer op haar kindren let.