Hansje Stoffel

HERMIEN IJZERMAN

5e DRUK

Wereldbibliotheek N.V.~AMSTERDAM

 

Er was er eens een kleine dwerg , die woonde in een grote berg.
Hij had maar één pantoffel en heette   Hansje Stoffel.

 

 

Eens kwam hij uit het dennebos , verloor toen op het zachte mos zijn enige pantoffel , die domme Hansje Stoffel !

 

 

Juist komt het haasje door het veld , met grote sprongen aangesneld , spring recht op de pantoffel af , maar 't schrikt en is weer weg in draf ~

 

 

Dan komt het muisje "Snuffelgraag" , dat zoekt een huisje juist vandaag ,
Het snuffelt hier en ginder rond en vindt de slof daar op de grond.
"Wel" ~denkt nu juffrouw Knaag de Muis: "Dat wordt een aardig muizenhuis".
En kruipt in de pantoffel weg , van onze Hansje Stoffel zeg! ~

 

 

En komt de luie slak erlangs , piept de muis : "Jij domme gans, dat gaat jouw slakkenneus voorbij , dit huisje is allang van mij !"

 

 

Ze richt het keurig netjes in , maar 't heeft voor haar alleen geen zin, dus komt heer Muizerik erbij ~ Nu leven zij tevreê en blij ~

 

 

En na niet al te lange tijd , zijn zij met heel wat grut verblijd.
Dat geeft een drukte en gedoe ! Vrouw Muis werkt al haar pootjes moe.

 

 

Eens op een dag moet Vader Muis met vrouwlief voor een tijd uit huis.
"Maar jullie blijven netjes hier"_ zegt moeder tot haar spruiten vier.
Dat wordt een pret en muizenjool ! Eén speelt trompet en één viool , de and're twee die dansen rond , hun staartjes netjes van de grond.

 

 

Dan houden zij verkleedpartij met al het muizenhuisgerei !
Ze gooien alles door elkaar en maken pret en luid misbaar.
Ze graaien en ze grabbelen , om alles op te knabbelen !
Ze knagen , trekken , rukken , het hele huis aan stukken….

 

 

En arme Hansje Stoffel , zoekt steeds nog zijn pantoffel.
Hij vraagt:"Och slak heb jij misschien mijn mooi pantoffeltje gezien ?"
"Ja"~zucht de slak ~ dat mooie huis , werd eens bewoond door Knaag de Muis
Die muizen waren het niet waard , want kijk , de zool slechts bleef gespaard".

 

 

Bedroefd is hij naar bed gegaan.
Maar ziet , toen hij was opgestaan ,
Toen stond daar zomaar in het bos , gemaakt van 't allerfijnste mos, een keurig nieuw pantoffeltje , voor 't kleine Hansje Stoffeltje.
Maar wat was Hansje nu verbaasd , want nog een tweede stond ernaast !

MM&BB